Witamy w pracowni rozwoju i psychoterapii INSIGHT

Psychoterapia, psychoterapeuta, psycholog, Jolanta Bil
Spojrzenie w głąb siebie

insight

Oznacza wgląd, spojrzenie do wewnątrz, gdy zaczynasz rozumieć swój stan. Tym stanem może być przytłaczający smutek lub pętla emocji, z którymi nie można sobie poradzić. Może nim być bezradność, lęk, złość, poczucie dojścia do ściany lub kręcenia się w kółko.

Warto poszukać tego spojrzenia do wewnątrz i idącego za tym olśnienia. Nasza pracownia to miejsce, w którym doświadczeni psychoterapeuci udzielą Ci niezbędnej pomocy i będą towarzyszyć w odkryciu źródeł Twoich problemów.

ZESPÓŁ

mgr Jolanta Bil
mgr Jolanta Bil
mgr Marta Korzeniewska-Recław
mgr Marta Korzeniewska-Recław
mgr Marta Drabek-Kusak
mgr Marta Drabek-Kusak
mgr Piotr Pieczul
mgr Piotr Pieczul
mgr Kinga Wtulich
mgr Kinga Wtulich
mgr Karolina Krysiuk
mgr Karolina Krysiuk
mgr Sylwia Walendziewska
mgr Sylwia Walendziewska
mgr Hanna Skiba
mgr Hanna Skiba
mgr Paulina Tartanus
mgr Paulina Tartanus

NASI TERAPEUCI

mgr Jolanta Bil

mgr Jolanta Bil

Psycholog, trener rozwoju osobistego, terapeutka. Ukończyłam Psychologię kliniczną i zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie kursu psychoterapii w Szkole Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie.

Zapewniam wsparcie psychologiczne i prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, grupy rozwojowe oraz warsztaty i szkolenia. Najważniejsze w pracy jest dla mnie towarzyszenie w drodze do odkrycia, czego naprawdę potrzebuje osoba z trudnością.

Jestem po to, by usłyszeć i zrozumieć uczucia i potrzeby. Działam w myśl zasady, że każdy człowiek posiada w sobie naturalne zasoby do rozwijania się i przezwyciężania kryzysów. Moją rolą jest stworzenie bezpiecznych warunków, które sprzyjają odkrywaniu zasobów i wdrażaniu zmian w życiu. Staram się osiągać cele ustalone wspólnie z osobami tak szybko, jak to możliwe.

mgr Marta Korzeniewska-Recław

mgr Marta Korzeniewska-Recław

Psycholog, psychoterapeuta.

Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, dwuetapowe szkolenie z terapii systemowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii u prof. I. Namysłowskiej, również I i II stopień szkolenia w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz liczne szkolenia uzupełniające w tym zakresie. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia dla terapeutów w nurcie poznawczo – behawioralnym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Poddaje pracę regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. W swojej pracy łączę nurt poznawczo-behawioralny z podejściem systemowym.

mgr Marta Drabek-Kusak

mgr Marta Drabek-Kusak

Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletni Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Akademii Myśli i Emocji (obecnie: Motywacji i Edukacji) w Warszawie. Jestem certyfikowaną terapeutką poznawczo- behawioralną (nr certyfikatu 842) oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu, Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Grupy Medycznej Vertimed w Warszawie, Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Marianna w Wiązownej oraz prowadząc terapię indywidualną pacjentów w ramach działalności psychoterapeutycznej. Cały czas doskonalę swój warsztat uczestnicząc w szkoleniach oraz kursach z szeroko pojętej pomocy psychologicznej.

Wierzę, że tym co stanowi o sukcesie terapii, jest przede wszystkim kontakt i dialog z pacjentem. W bezpiecznej i przyjaznej atmosferze możliwe staje się wydobycie posiadanych przez nas zasobów oraz przezwyciężenie trudności. Serdecznie zachęcam do kontaktu osoby borykające się z lękiem, depresją, zaburzeniami odżywiania, brakiem wiary w siebie, żałobą oraz te, które chcą lepiej zrozumieć siebie i przyczyny swoich problemów.

mgr Piotr Pieczul

mgr Piotr Pieczul

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Podstawową wiedzę na temat psychiki człowieka zdobyłem na Wydziale Psychologii UMCS w Lublinie, a studia ukończyłem ze specjalnością kliniczną. Ukończyłem również 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego i obecnie kontynuuję edukację w 4-letniej Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem od 2010 roku, prowadząc indywidualną terapię osób dorosłych oraz młodzieży. Dużą część aktywności zawodowej poświęciłem tematyce otyłości klinicznej oraz nadwagi, udzielając wsparcia psychologicznego osobom, które decydowały się na rozpoczęcie procesu odchudzania oraz motywując je do dalszej pracy. Zajmuję się również interwencją kryzysową, diagnozą psychologiczną, prowadzę szkolenia psychoedukacyjne. Pracuję z osobami, które doświadczają różnych trudności, problemów emocjonalnych i osobistych. Jestem terapeutą LGBT+ friendly. Swoją pracę poddaję stałej superwizji z certyfikowanym superwizorem.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, w którym psychoterapia toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli silną, zaakceptowaną obustronnie więź między pacjentem a terapeutą, która toczy się w zaciszu gabinetu, w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania. Jestem głęboko przekonany, że nie da się zrozumieć życia psychicznego człowieka bez refleksji nad jego nieświadomością. W trakcie psychoterapii pomagam odkrywać tłumione popędy i potrzeby, które mogą stanowić źródło odczuwanego dyskomfortu, utrudniając realizowanie swoich życiowych potrzeb.

mgr Kinga Wtulich

mgr Kinga Wtulich

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, pedagog specjalny, specjalista pracy socjalnej. Doświadczenie zdobywałam pracując z pacjentami w gabinecie terapeutycznym, z osobami z zaburzeniami psychicznymi w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz jako stażystka w jednym z warszawskich szpitali na oddziale dziennym psychiatrycznym.

Obszarem moich zainteresowań zawodowych jest praca z osobami dorosłymi, które na co dzień przeżywają trudności, cierpią emocjonalnie, znajdują się w kryzysie. Staram się towarzyszyć klientom w ich indywidualnej drodze. Najważniejszymi wartościami w relacji terapeutycznej są dla mnie akceptacja, empatia, szacunek oraz nie ocenianie.

Staram się systematycznie pogłębiać swoją wiedzę poprzez szkolenia. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

mgr Karolina Krysiuk

mgr Karolina Krysiuk

Pedagog specjalny, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny w trakcie certyfikacji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zdobywałam pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej z osobami dorosłymi w kryzysie. Swoją pracę terapętyczną poddaję regularnej superwizji. Nieustannie staram się pogłębiać swoją wiedzę poprzez samodoskonalenie i uczestnictwo w szkoleniach.

W swojej pracy pomagam osobom dorosłym, które znajdują się w kryzysie emocjonalnym. Podczas spotkań skupiam się na relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

mgr Sylwia Walendziewska

mgr Sylwia Walendziewska

Psycholog. Aktualnie uczestniczę w 4-letnim szkoleniu dla terapeutów w nurcie poznawczo- behawioralnym w Szkole Psychoterapii Crescentia w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej. Prowadzę indywidualne konsultacje psychologiczne z osobami doświadczającymi przemocy. Wiedzę w zakresie psychologii i psychoterapii poszerzałam odbywając staż w NZOZ PsychoMedic.pl Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna w Warszawie. Stale podnoszę swoje kompetencje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

Pomoc psychoterapeutyczną kieruje do osób, które mają trudności ze zrozumieniem i regulacją własnych emocji, doświadczają trudności w nawiązywaniu i budowaniu bliskich relacji. Oferuję pomoc osobom, które zmagają się z zaburzeniami nastroju, depresją i obniżonym poczuciem własnej wartości, cierpią z powodu zaburzeń lękowych. W swojej pracy dużą uwagę przywiązuję do stworzenia dobrej, wartościowej relacji z pacjentem, szanując granice i wartości przez niego posiadane.

mgr Hanna Skiba

mgr Hanna Skiba

Socjoterapeuta, psychoterapeuta. Ukończyłam czteroletnie całościowe szkolenie w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Swoją pracę poddaję oglądowi certyfikowanych superwizorów. Magisterium uzyskałam na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS w Warszawie. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz liczne szkolenia uzupełniające w tym zakresie. Staż odbyłam w Centrum Psychoterapii prowadzonym przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z dorosłymi i młodzieżą.

Prowadzę psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną i grupową. W swojej pracy kieruję się wartościami i zasadami zgodnie z etyką zawodową PTPP.

mgr Paulina Tartanus

mgr Paulina Tartanus

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zrealizowała specjalizację z psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Całodobowym Oddziale Kliniki Nerwic, Zaburzeń Odżywiania i Osobowości Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego, Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego oraz fundacji Nagle Sami – w telefonie wsparcia dla osób w żałobie.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, które doświadczają trudności emocjonalnych, nadmiernego stresu, lęku i napięcia. Pomaga osobom, które mierzą się z zaburzeniami osobowości, odżywiania, depresją, trudnościami w relacjach.

CENNIK

Psychoterapia indywidualna

gabinet, 50 min

170 zł

Psychoterapia indywidualna

online, 50 min

170 zł

Konsultacja psychologiczna

gabinet, 50 min

170 zł

Konsultacja psychologiczna

online, 50 min

170 zł

divider

REGULAMIN PŁATNOŚCI

Umówione sesje należy odwołać najpóźniej na 48h przed spotkaniem.

FORMY PŁATNOŚCI

Sesje w gabinecie: Przelewy24 przed wizytą, karta, gotówka. Sesje online: Przelewy24 przed wizytą.

KONTAKT

Umów się na wizytę

Gabinet INSIGHT jest miejscem, w którym dołożymy wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem. Aby umówić pierwszą wizytę prosimy o skorzystanie z poniższego formularza rejestracyjnego.

divider

Wpisz swoje imię, adres e-mail i numer telefonu, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych
Wyślij zgłoszenie
divider

Adres gabinetu

ul. Tamka 13a/3

00-385 Warszawa

OPIS DOJAZDU

METRO: Centrum Nauki Kopernik (II linia)

AUTOBUS: przystanki TOPIEL, ZAJĘCZA
(linie 102, 106, 118, 162)

PARKOWANIE: utrudnione, strefa płatnego parkowania

Brama od ulicy Solec, przy sklepie “Społem”.

divider